Melanie Williams - Encaustic & Mixed Media Artist

 

 

Encaustic means to ‘burn in’ and this form of painting was used by the ancient Greeks to decorate their boats and the Egyptians to embellish mummies. I use the hot wax and any sharp tools to create unique artworks.

 

I have lived in North Wales since childhood and now I live in Bala, Wales in the UK. I am inspired by the outstanding natural beauty of the Snowdonia National Park. I have always loved being creative and over the years have mainly used watercolour as my medium. Recently I’ve found a great interest in colour, texture and patterns and have turned to encaustic painting. I am constantly experimenting with new ideas and using different tools to transform the wax colour pigments into artistic colourful images. The finished effect is similar to that of oil painting as you can apply thick layers of wax which are both lightfast and vibrant.

 

"I begin a piece by setting down layers of pure beeswax and damar resin. I create texture and a weave of wax upon which I can express the narrative of the work I am producing. I consciously choose colours, tools and innovative techniques according to the image or impression I wish to portray. A piece of work is done when I have interwoven the wax with vivid colours characterised with emotion. When my work is going well, I am filled with a sense of profound peace and I lose all sense of time.My current work is about texture and colour. I am challenging myself to give the viewer an opportunity to feel the links to bygone times. To sense the embodiment of the unique characteristics that only the wax can create. I’d like them to touch and engage with the artwork, to feel the narrative of emotions, tools, colours and inspiration which have lead to the final piece."

Rwyf wedi byw yng Ngogledd Cymru ers fy mhlentyndod, erbyn hyn dwi'n byw yn y Bala. Fy ysbrydoliaeth yw prydferthwch naturiol rhyfeddol Parc Cenedlaethol Eryri. Rwyf wastad wedi mwynhau bod yn greadigol a thros y blynyddoedd gweithiais yn bennaf drwy gyfrwng dyfrliw. Yn ddiweddar rwyf wedi ymddiddori’n arw mewn lliw, gwead a phatrymau a thrwy hyn wedi troi at waith celf cwyr. Byddaf yn arbrofi’n gyson gyda syniadau newydd a defnyddio celfi/offer gwahanol i drawsnewid y lliw cwyr i ddelweddau artistig, lliwgar. Mae’r effaith orffenedig yn gymharol debyg i beintiad olew gan eich bod yn gallu ychwanegu haenau trwchus o gwyr sydd yn fyw ac diddos rhag oleuni.

Arddangosfeydd wedi cael ei cynnal yn Cywain a Plas Glyn y Weddw.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

© Melanie Williams 2019

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now