Home

Encaustic & Mixed Media Artist

Mae gwaith llosgliw yn gelfyddyd hynafol sy’n dyddio yn ôl tair mîl o flynyddoedd. Fe’i defnyddiwyd gan yr Eifftiaid ar Groegiaid i beintio eu llongau rhyfel ac addurno waliau eu beddau. Tarddiad y gair encaustic yw’r gair Groegaidd enkaiein – i losgi i mewn. Erbyn hyn, defnyddir llosgliw, neu encaustic pan yn trafod unrhyw ddull sy’n defnyddio lliw wedi ei gymysgu a chwyr gwenyn – gellir ei doddi a’i daenu gyda haearn bach neu nifer wahanol o gelfi meddal neu galed. Gellir peintio ar wahanol fathau o ddefnyddiau sylfaenol fel papur dyfrliw, cerdyn, canfas, pren neu bapur llosgliw arbennig.


Encaustic painting is an ancient art dating back 3000 years. It was known to the Egyptians and Greeks who used the wax to paint their warships and decorate the walls of tombs. The word encaustic is derived from the Greek word: enkaiein – to burn into. Nowadays encaustic means any painting method using pigment mixed with beeswax – it can be melted and applied using a small iron or using various hard or soft tools. You can paint onto different basic materials such as watercolour paper, card, canvas, special encaustic paper or wood.